Tävlingsrutiner


ALKOTEST

Utföres på Inskrivningen på samtliga körsvenner och ryttare.


SKO-/VAGNSINFORMATION


BESTRAFFNING

Meddelas via resultatlistor. Bestraffningslistor till körsvenner finns på Inskrivningen vid alkotestet om hur de ligger till inför avstängningshot. Ansvaret för detta är den aktives.


BOXAR / BOXLISTOR

Vid infotavlan vid Gäststallarna och på Inskrivningen. Parkeringsplatser för transporter mm, vakter hänvisar.


DEFILERING

Utrop via högtalare på stallbacken. Samling i defileringsvolten på innerplan. Det är tillåtet med checkrem vid defilering. Defileringen sker i bakvarv. Efter genomförd provstart måste ekipaget passera 500-meters stolpen vid veterinären.

Det är tillåtet att defilera med huvudstång om du meddelat värmningstid, som sker utan huvudstång, i god tid på inskrivningen.


DISKVALIFIKATION

Via högtalare som bryter löpningsreferatet. Hästens nummer visas på de små ljustavlorna på innerplan.


HOVSLAGARE

Mittemot infarten till defileringsvolten, på utsidan av banan. Kontakta inskrivningen 08-635 90 88.


IDENTIFIERING

Identifieraren söker upp vid tilldelad boxplats.


INNERPLAN

All körning på innerplan (gräsytor) sker på egen risk. Det automatiska bevattningssytemet på innerplan består av en plastkonstruktion som det är förbjudet att köra / trampa på.


NUMMERBRICKOR

Avhämtas i inskrivningsbyggnaden till höger om utfarten från banan. Vänligen rengör nummerbrickorna ordentligt innan de lämnas tillbaka. Spola inte direkt på transpondern som ska sitta på hästens vänstra nummerbricka.

Placera transpondern i skålen för transpondrar innan ni lämnar tillbaka nummerbrickan i facket.


OLYCKSFALL

Ambulans och förbandsmaterial finns vid Inskrivningen.

Vid olycksfall på tävlingstid, ring: 08-730 00 33


PRISCEREMONIER

Vinnande ekipage vänder upp och kör mot vinnarcirkeln där fotografering och segerintervju sker.


PROVSTARTER

Omedelbart efter defilering vid starten för 2140 m. Provstarter bakom startbil sker hel-/halv timme före första start. De som ej ska delta ombeds lämna stora banan.

Det är förbjudet att befinna sig framför startbilen från 30 sek till provstart


PROVTAGNINGSSTALL

På vänster sida vid utfarten till banan. Uppskyltat. Utöver de obligatoriska, sker det slumpvis och provtagningsassistent möter upp vid utgången från banan.


STOPPFÖRBUD

På grund av olycksrisken är det förbjudet för alla körsvenner att kliva ur sulkyn eller för tränare / hästskötare att checka av hästen innan man passerat gamla TV-studion. Detta för att undvika risken för olyckor vid utfarten från banan.


TRAVSPORTENS POLICYER

Travsporten ska vara fri från kränkande behandling. Ingen ska känna sig kränkt, mobbad eller utestängd. Därför har sporten en uppförandekod. I uppföandekoden finns alla travsportens regler och normer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vilka beteenden sporten tar avstånd ifrån. 

banner