Andra evenemang


Det är inte bara travtävlingar som arrangeras på Solvalla.

Förutom travtävlingar arrangeras idag flera andra evenemang på Solvalla som till exempel Swedish Foresty Expo, Stockholm Carmeet, Svenska Maskinmässan. Transportbilsdagen, Dahl-dagen med flera. Solvallas innerplan med travbanan mäter hela 72 000 m2 och är därmed den i särklass största arenan i Stockholm. Faktum är att Friends Arena, Stadion och Tele2 Arena ryms där. Samtidigt.

banner