Just nu är det ett ganska bekymmersamt smittoläge bland hästar, både i Sverige och i övriga Europa med utbrott av såväl kvarka och hästinfluensa som den neurologiska formen av EHV-1 (abortvirus). Vi vill därför påminna alla, såväl aktiva och hästägare som banor och travskolor, om att se över sina hygien- och smittskyddsrutiner lite extra.

Att få in en smittsam och allvarlig sjukdom i sitt stall är något många bävar för och de allra flesta har idag bra rutiner för att minska riskerna. Dock är det så att risken såklart ökar för alla som lämnar gården för att träna och tävla och det är bra att då och då se över sina rutiner. Vi tog ett litet snack med vår veterinär Antti Rautalinko för att få lite tips och råd kring hur man ska tänka.

Antti, vad är det viktigaste att tänka på för att minska risken för smittspridning?
– Det korta svaret är egentligen att använda det sunda förnuftet och tänka efter en extra gång. Tvätta händerna med tvål och vatten före och efter kontakt med häst, använd handsprit, byt kläder och skor innan du besöker ett annat stall eller gård och åk inte på tävling eller träning med potentiellt smittsamma hästar.

Det låter ju som ganska små saker egentligen.
– Ja, det är ju det. Och ytterligare en sak som är viktigt att tänka på är att verkligen respektera isoleringsrekommendationer som lämnats för en smittad gård.

Tack Antti. Har du något mer att tillägga?
– Det skulle nog i så fall vara att vara lite extra uppmärksam på sina hästar, speciellt om de varit i kontakt med hästar från andra gårdar eller liknande.

Information från Svensk Travsport
Therese Bornfalk Berglund


Andra nyheter