Bo Fransson var under flera decennier Travrondens legendariske chefredaktör och ansvarige utgivare.

Travronden var hans liv, även om hans travjournalistiska bana tog sitt avstamp på Sulky & Sadel. Till Travronden kom han 1963 och han blev en av de mest betydelsefulla personerna inom travsporten. Han lyfte helt enkelt travskrivandet till en ny nivå och ingenting var honom främmande. Hans kunskaper, både dagsfärska och historiska, inom travsporten och inom andra grenar i hästarnas värld var lika unika som omfattande.

 Få, om ens någon, kan mäta sig med signaturen ”Red Mile”. För Bo Fransson var pennan hans allra viktigaste och skarpaste vapen och att hantera den så mästerligt som han gjorde i de flesta sammanhang är få förunnat. En ordens mästare i sin rätta bemärkelse var Bo Fransson och hans sätt att uttrycka saker och ting var oefterhärmligt.
Stilistiskt bar Bo Fransson en konstnärs förmåga och travets värld blev mycket rikare när ”Red Mile” valde bort en karriär som jurist för att ägna sitt liv med till synes aldrig sinande kraft och passion för travsporten och alla dess beståndsdelar.
Bo Franssons djupa engagemang och stora kunnande inom travets alla områden, men även i världen utanför, gjorde honom på många sätt unik. Han hade sina beundrare och fiender i alla läger. Bo Fransson drog sig nämligen inte för att kommentera saker utanför travets värld med en sådan perfektionism och träffsäkerhet, att han lockade många icke travintresserade personer till läsning. Som ingen annan lyckades han fånga in sin läsekrets och sällan lämnade han någon oberörd. Han var även i många år Radiosportens expertkommentator när de sände från travets värld.

Bo Fransson var en maktfaktor inom travet och han drog sig aldrig för att berömma eller kritisera. Ibland med skoningslös kraft lika gärna som han bokstavligen kunde spruta ur sig superlativer i sina spalter. Alla fick en släng av sleven, men det som Bo Fransson ogillade allra mest var stelbenta byråkrater. Hans sätt att uttrycka sig gjorde ofta att han hamnade i händelsernas centrum och det var inget som ”Red Mile” hade något emot. Han gillade helt enkelt när det blåste runt sin person!
Inte nog med att Bo Fransson gjorde travlivet rikare för sin allt större växande läsekrets med sina initierade spalter i Travronden, han spelade också en viktig roll vid tillkomsten och starten av V65.
Bo Fransson tog tydlig ställning för det landsomfattande tävlingssystemet gentemot det konkurrerande förslaget om Solvallas V5:a. På ett påtagligt sätt bidrog han därmed till att säkra den stora framgång, vilket införandet av rikstoton så småningom ledde till.
Han engagerade sig också med tyngd för landets travhästuppfödare och var en av initiativtagarna och den drivande i frågan till att landets uppfödarpremier höjdes till tio procent. Han erhöll ASVT:s guldnål av landets uppfödare och han blev en av ASVT:s hedersledamöter, något som låg honom synnerligen varmt om hjärtat. 

Bo Fransson förärades 1997 med Svensk Travsports stora hederstecken. Han hade ett stort internationellt kontaktnät, framför allt inom den amerikanska travsporten, där han betraktades som en utomordentligt stor auktoritet.
Nu vilar Bo ”Red Mile” Franssons ande över oss. Han avled den 1 januari 2015, 81 år gammal, och travsporten är honom ett stort tack skyldig.

Fakta: 

Namn: Bo Fransson
Född: 31 augusti 1933 – död 1 januari 2015
Meriter: Travrondens chefredaktör i över 20 år. Internationellt erkänd hästsportsauktoritet. Fick Svensk Travsports stora hederstecken 1997 för sina gärningar i den svenska travsporten.

Motivering: 

Bo Fransson, Travrondens legendariske chefredaktör och ansvarige utgivare, lyfte under signaturen ”Red Mile” travskrivandet till en ny nivå. Som ingen annan lyckades han fånga in sin läsekrets och sällan lämnade han någon oberörd. Bo Franssons djupa engagemang och stora kunnande inom hästsportens alla områden, både dagsfärska och historiska, gjorde honom på många sätt unik.
Han spelade en viktig roll vid tillkomsten och starten av V65, och engagerade sig också starkt för landets travhästuppfödare. Han erhöll ASVT:s guldnål av landets uppfödare och han blev hedersledamot i ASVT. Bo Fransson förärades 1997 med Svensk Travsports stora hederstecken.
Han hade ett stort internationellt kontaktnät, framför allt inom den amerikanska travsporten, där han betraktades som en utomordentligt stor auktoritet. Bo Fransson ägnade sitt liv med till synes aldrig sinande kraft och passion för travsporten och alla dess beståndsdelar, och han blev genom sin gärning en av travsportens mest betydelsefulla och tongivande personer.

Text från Travmuséet

Foto: Kanal75