Några av de invalda i travets Hall Of Fame. Foto: TR Bild

På lördag, i samband med Solvallas STL-tävlingar, passar Nordiska Travmuseet i Årjäng på att dela ut en Guldnål till de tvåbenta som valts in i Hall of Fame. – Efter en guldnålsmiddag på Solvalla och en på Menhammar återvänder vi nu till Solvalla för att skapa en tradition där vi hedrar travets storheter säger museets ordförande Tore Fyrand.

Först att väljas in i Hall of Fame var Sören Nordin från Sverige och Ulf Thoresen från Norge. Året var 2007. Sedan dess har ytterligare 37 personer valts in, nu senast Timo Nurmos och Robert Bergh (Sverige) och Jomar Blekkan och Liv Haslie (Norge). Lägg därtill 26 hästar och du landar på totalt 65 invalda i nordiska Hall of Fame.

Alla nu levande tvåbenta, som är invalda i Hall of Fame, har bjudits till en festlig Guldnåls-middag på Solvallas festvåning efter lördagens travtävlingar. I samband med middagen kommer utdelningen av Guldnålarna att ske.

Under lördagen körs ett speciellt Hall of Fame-lopp, som är STL-finalen i Klass II (lopp 6). Lördagen börjar annars med att Timo Nurmos samtalar med Paula Ahlström på Café Maharajah klockan 14.00 – 14.30. Den som kommer en kvart tidigare blir bjuden på fika. Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Nordiska Travmuseet, Solvalla och Solvalla Vänner och Veteraner.

HALL OF FAME

Sedan 2007 hedras den nordiska travsportens allra främsta med en plats i Hall of Fame – Travets Storheter, som är ett samarbete mellan Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK), Norske Travjournalisters Klubb och Nordiska Travmuseet i Årjäng. En oberoende kommitté bestående av representanter för de svenska och norska travsportjournalistklubbarna fattar beslut om vilka travsportsprofiler som ska hedras varje år. Nominera kandidater till kommittén kan journalistklubbarnas medlemmar göra, liksom medlemmarna i Nordiska Travmuseet. Nomineringsrätt har även grannländernas förbundsstyrelser; Svensk Travsport (ST) och Det Norske Travselskap (DNT).

NORDISKA TRAVMUSEET

Museet där Hall of Fame ingår ligger i Årjäng, och drivs av en ideell förening som sedan 1998 har till uppgift att arkivera, dokumentera och presentera travsportens historia till gagn för sporten. I arkiv, bibliotek, samlingar och utställningar bevaras travsportens kulturhistoria till kommande generationer.

PARTNERS GULDNÅLSMIDDAGEN

AB Trav och Galopp (ATG), Menhammar Stuteri, Solvalla, TR Media, Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK), Svensk Travsport (ST), Det Norske Travselskap (DNT) och Travtränarnas Riksförbund (TR).

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA

Marita Arvidsson, Museichef Nordiska Travmuseet
Telefon: 0573-71 18 00
Mobil: 076-827 08 90
E-post: 
Hemsida: www.travmuseet.com (här finns alla in)

Text: Hans Svennehed
Bild: TR Bild


Andra nyheter