Foto: Privat

Efter Stockholms Travsällskaps årsmöte under måndagen står det klart att Anders Holmgren leder styrelsearbetet som vice ordförande på huvudstadsbanan fram till höststämman.

Anders Holmgren utsågs av styrelsen till vice ordförande och därmed agerande ordförande fram till höststämman , i november, då ny ordförande kommer att väljas av sällskapet. Detta sedan Lars Björk valt att kliva av sin post.

– Styrelsens arbete inom Stockholms Travsällskap fortsätter precis som tidigare. Travsporten är inne i en förändringsfas, inte bara Svensk Travsport (ST), utan även gällande Solvalla och Stockholms Travsällskap. Det innebär stora och tidskrävande arbetsinsatser, inte minst för styrelsen, säger Stockholms Travsällskaps vice ordförande Anders Holmgren.

Fokus för Stockholms Travsällskap kommer även framledes att ligga på utvecklingen av svensk travsport i stort – och givetvis på Solvalla.

– Vi har lämnat ”Solvalla-förslaget” gällande Svensk Travsport som vi ser fram att arbeta vidare med, vilket gäller en uppdelning av det kommersiella ansvaret och myndighetsansvaret inom ST, säger Anders Holmgren.

Stockholms Travsällskap består fram till höststämman av fem ledamöter; Anders Holmgren (vice ordförande), Stefan Johansson, Hans Backe, Lars Jonsson Bergman och nyvalde Ola Bergström, tidigare ekonomichef på Solvalla.

Tidigare vice ordförande Christer Häggström hade avböjt omval, medan Jessica Ortiz Bergström tackade för sig med ett år kvar till omval, tidigare ordförande Lars Björk avgick med ett år kvar till omval.

För mer information kontakta Anders Holmgren, vice ordförande, på +46 73 376 18 60.


Andra nyheter