Lotteriinspektionen har nu meddelat att det inte kommer att utfärdas någon dispens gällande oidentifierat spel på travbanor. ATG har drivit frågan för att få tid till en omställning av de terminaler man i dag har placerade på Sveriges travbanor. Konsekvensen av beslutet är att det blir en snabbare omställning till 100% identifierat spel på bana.

 
– Det låg i farans riktning att det inte skulle utfärdas någon dispens för identifierat spel på de äldre banterminalerna. Det är beklagligt på många sätt, men nu är det som det är. Vi vet att ATG har förberett sig på ett eventuellt negativt besked under hösten med flera parallella spår för att lösa den situation som nu kommer, säger Ulf Hörnberg, tf vd på Svensk Travsport.

Då det nu blir krav på att alla spel ska vara identifierade innebär det att alla gamla spelterminaler (s.k. DM64) måste tas ur bruk. Därför arbetar nu ATG på att skapa en bra banupplevelse med sport och spel ihop.

– Alla lösningar är ännu inte på plats. Vad jag kan säga är att vi har en dialog med ATG och vi vet att det pågår ett intensivt arbete hos dem för att alla besökare ska kunna fortsätta spela på ett smidigt sätt, säger Ulf Hörnberg.

En annan fråga är hur utländska besökare ska hanteras då även de måste registrera sig. De kommer även fortsatt att kunna spela på bana, men precis som svenska kunder behöver de kunna legitimera sig efter att de registrerat sig. Detta innebär en stor utmaning för de evenemang som besöks av många utländska gäster.

– Elitloppet på Solvalla, som arrangeras den sista helgen i maj, är ett av Sveriges största event och har tusentals utländska besökare. Lotteriinspektionens beslut var oerhört olyckligt, men vi kommer göra allt vi kan för att tillsammans med ATG skapa en så smidig och bra lösning för våra internationella gäster som möjligt, säger Jörgen Forsberg, vd på Solvalla.

 

Information från Svensk Travsport


Andra nyheter