wrapper

Vi har letat i Svensk Travsports sportsystem för att ta reda på mer om vilka hästar som finns i träning hos Solvallalicensierade tränare. Det är bara att konstatera att Solvallahästarna sticker ut mot övriga landet.

Deli098
Resultaten ska ses som en ögonblicksbild från den 1 november 2016 där vi tittat på hur stor del av vår hästpopulation det är som varit aktiv och som passerat olika gränsvärden i intjänade prispengar under den senaste tolvmånadersperioden, det vill säga 2015-11-01 till 2016-10-31. Den naturliga frågan är såklart varför vi tittar på november 2016 istället för dagens datum och anledningen till det är att flest aktiva hästar finns i träning i landet på senhösten varje år, därmed blir underlaget som störst.

Totalt fanns det 11 470 aktiva hästar i träning vid mättillfället. ”Aktiv häst” innebär att den gjort minst en aktivitet (premielopp, kval eller start)under den senaste tolvmånadersperioden. Antal Solvallahästar var 1 263 vilket motsvarar 11 % av den aktiva hästpopulationen. Men här kommer det intressanta: Tittar vi på hästar som tjänat minst 50 000 kronor under det senaste året går Solvallas andel upp till 16 % (542 av 3 425), bland de som tjänat minst 100 000 kronor är andelen 19 % (323 av 1 716) och andelen av de som tjänat minst en halv miljon kronor det senaste året är hela 31 % (56 av 182).

Bland aktiva treåringar utgör Solvallahästarna 16 % (314 av 1 928) och av treåringar som tjänat minst 100 000 kronor det senaste året har vi 26 % (62 av 239). Bland de aktiva fyraåringarna har vi 14 % (283 av 1 997) och med kravet att de minst ska ha tjänat 100 000 kronor på tolv månader så ökar andelen till 23 % (94 av 414). Hur är det då med tvååringarna? Här har vi valt att mäta lite annorlunda eftersom deras karriär kommer igång så sent på året. Totalt antal tvååringar i träning i Sverige, oavsett aktiva eller ej, var 2 582 och av dessa var 456 Solvallahästar (18 %). Men om vi tittar på aktiva tvååringar så sjunker andelen Solvallahästar till 11 % (173 av 1 551). Här kan vi ju bara spekulera vad det beror på och mitt tips är Premiechansen; Solvallahästägare är mer benägna att satsa på de stora unghästloppen och då helst tävla om dubbla prispengar vilket gör att man avstår premielopp, kval och tidig start och ställer in siktet på treårssäsongen istället.

Efter 31 tävlingsdagar på Solvalla har 38 350 200 kronor i prispengar delats ut. I dag tävlar vi i 10 lopp om en prispott på 1 178 400 kronor.

Markus Myrons ledare i banprogrammet onsdag 19 april.

markus myron

Solvalla

Besök Solvalla | Vi förmedlar puls, upplevelser och engagemang. Det är dessutom en arena under ständig utveckling.

Solvalla är Nordens största travarena och rymmer 35 000- 40 000 personer.

Vad tycker du?

BPU banner liten uppdaterad mars 2016

Kontakta oss

Växel: 08-635 90 00

E-post: info@solvalla.se

Bordsbokning:
Tel: 08-627 98 60
E-post: restauranger@solvalla.se

Postadress:
Box 205 01, 161 02 Bromma

 
 

Vi värdesätter dina åsikter!

Vill du hjälpa oss genom att svara på några frågor?