wrapper

Licensutbildning och provlopp

Licensutbildning anordnas två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Vill du ta licens krävs vissa förkunskapskrav. Läs mer om licensutbildningen här. 

Provlopp och licenskursen kommer företrädesvis ske på lördagar.

Banan och gäststallets öppettider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag och lördag              08.00 - 13.30
Onsdag, söndag och röda dagar  Stängt
Vid söndagstävlingar håller gäststallet stängt på lördagar.

Banan och gäststallen stängda lördag 28 Oktober p.g.a V75-tävlingar 29 oktober.

Tips: Vid mycket nederbörd ring alltid innan ni åker in till banan då den kan stängas vid otjänlig väderlek. 

Vid fredagstrav är gäststall 1 öppet för träning fram till klockan 10.45 , därefter är banan endast öppen för tävlande hästar. Detta gäller ej vid lördagstrav, då är gäststallet endast öppet för tävling.

För att underlätta för Solvallas B-tränare bjuder vi på avgiften vid träning här på Solvalla (100 kr). Stall 1 och 2 hålls öppna och ni behöver alltså inte ringa och boka box. Detta förutsätter att ni mockar och sopar efter er.

Loppet på VHS/DVD och vinnartavlor
Beställ av BrB Videoproduktion genom att maila datum och aktuellt lopp till: bulleghin@gmail.com
Är du intresserad av vinnartavlor kontakta ALN Pressbild AB tel: 08 36 64 80 www.aln.se

Tävlingsrutiner

Alkotest
Utföres på Inskrivningen på samtliga körsvenner och ryttare.

Skoinformation

  • Skoinformation ska lämnas för alla hästar, oavsett om de ska gå med skor eller utan.
  • Skoinformation lämnas till Inskrivningen senast 1 timme före start av streckspel.
    Alter nativt på telefon 08-635 90 88.
  • För tränare vars häst tävlar utanför streckspelen, gäller att skoinformationen ska vara inlämnad senast 15 minuter före respektive lopps beräknade starttid.
  • Innan tränaren lämnar Inskrivningen skall inmatad skoinformation kontrolleras på den monitor som finns på Inskrivningen.
  • Om särskilda skäl kräver detta, får tränaren fram till defilering byta från barfota till skor.
  • Underlåtenhet att lämna information medför påföljd. Felaktig information medför påföljd.

Bestraffning
Meddelas via resultatlistor. Bestraffningslistor till körsvenner finns på Inskrivningen vid alkotestet om hur de ligger till inför avstängningshot. Ansvaret för detta är den aktives.

Boxar / Boxlistor
Vid infotavlan vid Gäststallarna och på Inskrivningen. Parkeringsplatser för transport er mm, vakter hänvisar.

Boxplacering
Önskemål om boxplatser och övernattningar till tävlingsdagarna ska meddelas till Annsofie Bergfelt på tel: 08-635 90 17 eller e-post: annsofie.bergfelt@solvalla.travsport.se senast två dagar före aktuell tävlingsdag.

Defilering
Utrop via högtalare på stallbacken. Samling i defileringsvolten på innerplan. Det är tillåtet med checkrem vid defilering. Defileringen skall ske i ett helt rätvarv.

Diskvalifikation
Via högtalare som bryter löpningsreferatet. Hästens nummer blinkar på oddstavlan.

Hovslagare
Mittemot infarten till defileringsvolten, på utsidan av banan. Lokalt 9036.

Identifiering
Identifieraren söker upp vid tilldelad boxplats.

Innerplan
All körning på innerplan (gräs ytor) sker på egen risk. Det automatiska bevattningssytem et på innerplan består av en plastkonstruktion som det är förbjudet att köra / trampa på.

Nummerbrickor
Avhämtas i inskriv nings byggnaden till höger om utfarten från banan. Vänligen rengör nummer brickorna ordentligt innan de lämnas tillbaka!

Olycksfall
Ambulans och förbands material vid Inskrivningen.

Prisceremonier
Vinnande ekipage vänder upp och kör mot vinnarcirkeln där fotografering och segerintervju sker.

Provstarter
Omedelbart efter defilering vid starten för 2140 m. Provstarter bakom startbil sker hel-/halv timme före första start. De som ej ska delta ombeds lämna banan.

Provtagningsstall
På vänster sida vid utfarten till banan. Uppskyltat. Utöver de obligatoriska, sker det slumpvis och provtagnings assistent möter upp vid utgången från banan.

Stoppförbud
På grund av olycksrisken är det förbjudet för alla körsvenner att kliva ur sulkyn eller för tränare / hästskötare att checka av häst en innan man passerat gamla TV-studion. Detta för att undvika risken för olyckor vid utfarten från banan.

Veterinär
Mittemot infarten till defileringsvolten, på utsidan av banan. Lokalt 9036.Prispengar utländsk träning
Solvallas prispengar betalas ut i mitten av månaden efter den kalendermånad som prispengarna intjänats. För hästar i svensk träning sker utbetalningen till ägarföreträdaren via Svensk Travsports avräkning. För hästar i utländsk träning sker utbetalningen manuellt från Stockholms Travsällskap. För detta görs ett avdrag på 100 SEK i administrationsavgift. Eventuella bankkostnader betalas av mottagaren.

Travsportens policyer
Travsporten ska vara fri från kränkande behandling. Ingen ska känna sig kränkt, mobbad eller utestängd. Därför har sporten en etisk plattform som vi kallar En trovärdig travsport. I En trovärdig travsport finns alla travsportens policyer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vi visar att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden. De policyer som ingår är:

• Policy mot trakasserier i travsporten
• Råd vid hot i travsporten
• Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
• Policy mot diskriminering i travsporten
• Policy mot dopning i travsporten
• Hästnäringens klimatpolicy
• Vår hästhållningspolicy i travsporten
• Travtränarnas Vårt sätt

Ytterligare en del av den etiska plattformen är travsportens nya uppförandekod som kommer att tas i bruk vid årsskiftet.
Har man blivit utsatt för något kan det ibland kännas enklare att vända sig till en oberoende person. Det kan man även göra anonymt. Om du eller någon du känner blir utsatt för någon form av oönskat beteende eller har frågor kring någon av ovan nämnda policyer har Svensk Travsport två kontaktpersoner. Dessa är Svensk Travsports ungdomsansvariga Lisa Persson (070-527 22 52, lisa.persson@travsport.se) och förbundsjurist Göran Wahlman (070-527 20 32, goran.wahlman@travsport.se).

Solvalla

Besök Solvalla | Vi förmedlar puls, upplevelser och engagemang. Det är dessutom en arena under ständig utveckling.

Solvalla är Nordens största travarena och rymmer 35 000- 40 000 personer.

Vad tycker du?

BPU banner liten uppdaterad mars 2016

Kontakta oss

Växel: 08-635 90 00

E-post: info@solvalla.se

Bordsbokning:
Tel: 08-627 98 60
E-post: restauranger@solvalla.se

Postadress:
Box 205 01, 161 02 Bromma

 
 

Vi värdesätter dina åsikter!

Vill du hjälpa oss genom att svara på några frågor?