För aktiva

LICENSUTBILDNING OCH PROVLOPP

Licensutbildning anordnas två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Vill du ta licens krävs vissa förkunskapskrav. Läs mer om licensutbildningen här.

Provlopp och licenskurs hålls företrädesvis på lördagar.

Aktuell startlista ser du här


BANAN OCH GÄSTSTALLETS ÖPPETTIDER

Måndag: Öppet 08.00-13.30
Tisdag: Stängd fram till 14.00. Inga undantag kommer att göras. Tävlingsfria tisdagar hålls banan öppen 08.00-13.30.
Onsdag: Öppet 08.00-12.00 för fortkörning. Stängt 12.00-15.00. Tävlingsfria onsdagar hålls banan öppen 08.00-13.30.
Torsdag-Lördag: 08.00-13.30 (banan stängd fredagar vid lördagstrav och lördagar vid söndagstrav).
Söndag: Stängt


Viktig information: Måndag 23 september kommer travbanan att vara stängd för all körning pga underhållsarbete.

Övrigt: Stängd på övriga tävlingsdagar, söndagar och röda dagar.

AKTUELLT:

Innerspåret skall aldrig användas vid fortkörning eller vid värmning. Detta gäller även tävlingsdagar. 

Solvalla har rätt att när som helst stänga banan för fortkörning om omständigheterna så kräver.

Tips: Vid mycket nederbörd ring alltid innan ni åker in till banan då den kan stängas vid otjänlig väderlek. Kontakta banmästare Marcus Stjernström på telefon 076-897 38 86. Detta gäller även eventuell fortkörning tävlingskvällar före 14.00.

För att underlätta för Solvallas B-tränare bjuder vi på avgiften vid träning här på Solvalla (100 kr). Stall 1 och 2 hålls öppna och ni behöver alltså inte ringa och boka box. Detta förutsätter att ni mockar och sopar efter er.

KONTAKTA SPORTAVDELNINGEN

Via mail: sporten@solvalla.travsport.se eller om du vill ringa så gör det till direkt enligt nedan.

 • Strykningar och körsvensändringar, 08-635 90 11.
 • Kort, biljetter samt hästägarfrågor 08-635 90 11.
 • Försenad ankomst till banan, rör bland annat skoinformationen, ring Inskrivningen 08-635 90 88.
 • Boxplatser och övernattningar sporten@solvalla.travsport.se, 08-635 90 11.
 • Licenser och läkarintyg besvaras av Björn Wikander, 08-635 90 30.

VINNARTAVLOR

Är du intresserad av vinnartavlor kontakta ALN Pressbild AB tel: 08 36 64 80 www.aln.se


TÄVLINGSRUTINER

ALKOTEST

Utföres på Inskrivningen på samtliga körsvenner och ryttare.

SKOINFORMATION

 • Skoinformation ska lämnas för alla hästar, oavsett om de ska gå med skor eller utan.
 • Barfotaförbud gäller 1 december t.o.m. 28 februari
 • Skoinformation lämnas till Inskrivningen senast 15 minuter före lopp 1. Alternativt på telefon 08-635 90 88.
 • Innan tränaren lämnar Inskrivningen skall inmatad skoinformation kontrolleras på den monitor som finns på Inskrivningen.
 • Om särskilda skäl kräver detta, får tränaren fram till defilering byta från barfota till skor.
 • Underlåtenhet att lämna information medför påföljd. Felaktig information medför påföljd.

BESTRAFFNING

Meddelas via resultatlistor. Bestraffningslistor till körsvenner finns på Inskrivningen vid alkotestet om hur de ligger till inför avstängningshot. Ansvaret för detta är den aktives.

BOXAR / BOXLISTOR

Vid infotavlan vid Gäststallarna och på Inskrivningen. Parkeringsplatser för transporter mm, vakter hänvisar.

BOXPLACERING

Önskemål om boxplatser och övernattningar till tävlingsdagarna ska meddelas till Sportavdelningen på tel: 08-635 90 11 eller e-post: sporten@solvalla.travsport.se senast en arbetsdag före aktuell tävlingsdag.

DEFILERING

Utrop via högtalare på stallbacken. Samling i defileringsvolten på innerplan. Det är tillåtet med checkrem vid defilering. Defileringen skall ske i ett helt rätvarv.

DISKVALIFIKATION

Via högtalare som bryter löpningsreferatet. Hästens nummer visas på de små ljustavlorna på innerplan.

HOVSLAGARE

Mittemot infarten till defileringsvolten, på utsidan av banan. Lokalt 9036.

IDENTIFIERING

Identifieraren söker upp vid tilldelad boxplats.

INNERPLAN

All körning på innerplan (gräsytor) sker på egen risk. Det automatiska bevattningssytemet på innerplan består av en plastkonstruktion som det är förbjudet att köra / trampa på.

NUMMERBRICKOR

Avhämtas i inskrivningsbyggnaden till höger om utfarten från banan. Vänligen rengör nummerbrickorna ordentligt innan de lämnas tillbaka. Spola inte direkt på transpondern som ska sitta på hästens vänstra nummerbricka.

OLYCKSFALL

Ambulans och förbandsmaterial vid Inskrivningen.

PRISCEREMONIER

Vinnande ekipage vänder upp och kör mot vinnarcirkeln där fotografering och segerintervju sker.

PROVSTARTER

Omedelbart efter defilering vid starten för 2140 m. Provstarter bakom startbil sker hel-/halv timme före första start. De som ej ska delta ombeds lämna stora banan.

PROVTAGNINGSSTALL

På vänster sida vid utfarten till banan. Uppskyltat. Utöver de obligatoriska, sker det slumpvis och provtagningsassistent möter upp vid utgången från banan.

STOPPFÖRBUD

På grund av olycksrisken är det förbjudet för alla körsvenner att kliva ur sulkyn eller för tränare / hästskötare att checka av häst en innan man passerat gamla TV-studion. Detta för att undvika risken för olyckor vid utfarten från banan.
Mittemot infarten till defileringsvolten, på utsidan av banan. Lokalt 9036. 

PRISPENGAR UTLÄNDSK TRÄNING

Solvallas prispengar betalas ut i mitten av månaden efter den kalendermånad som prispengarna intjänats. För hästar i svensk träning sker utbetalningen till ägarföreträdaren via Svensk Travsports avräkning. För hästar i utländsk träning sker utbetalningen manuellt från Stockholms Travsällskap. För detta görs ett avdrag på 100 SEK i administrationsavgift. Eventuella bankkostnader betalas av mottagaren.

TRAVSPORTENS POLICYER

Travsporten ska vara fri från kränkande behandling. Ingen ska känna sig kränkt, mobbad eller utestängd. Därför har sporten en etisk plattform som vi kallar En trovärdig travsport. I En trovärdig travsport finns alla travsportens policyer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vi visar att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden. De policyer som ingår är:

Policy mot trakasserier i travsporten
Råd vid hot i travsporten
Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
Policy mot diskriminering i travsporten
Policy mot dopning i travsporten
Hästnäringens klimatpolicy
Vår hästhållningspolicy i travsporten
Travtränarnas Vårt sätt

Har man blivit utsatt för något kan det ibland kännas enklare att vända sig till en oberoende person. Det kan man även göra anonymt. Om du eller någon du känner blir utsatt för någon form av oönskat beteende eller har frågor kring någon av ovan nämnda policyer har Svensk Travsport två kontaktpersoner. Dessa är Svensk Travsports ungdomsansvariga Lisa Persson (070-527 22 52, lisa.persson@travsport.se) och förbundsjurist Göran Wahlman (070-527 20 32, goran.wahlman@travsport.se).