För aktiva

LICENSUTBILDNING OCH PROVLOPP

Licensutbildning anordnas två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Vill du ta licens krävs vissa förkunskapskrav. Läs mer om licensutbildningen här.

HÖSTEN 2021

Datum för licens- och provlopp.

September 4-11-16-23
Oktober 2-7-16-22
November 6-11-20-25
December 4-11-18


BANAN OCH GÄSTSTALLETS ÖPPETTIDER

Fortkörning tävlingsdagar endast för aktiva med startande häst, men undanbedes helst.

Måndag-tisdag: Öppet 08.00-13.30
Onsdag: Stängt fram till 14.00 -  Fortkörning tävlingsdagar endast för aktiva med startande häst, men undanbedes helst.
Torsdag-lördag: Öppet 08.00-13.30 
Söndag: Stängt
Lunchtävlingar: Öppet 08.00-11.20 - Fortkörning tävlingsdagar endast för aktiva med startande häst, men undanbedes helst.
Övrigt: Stängd på övriga tävlingsdagar, röda dagar, dagen före V75® och lördag före söndagstävlingar.

Ponny: Banan är öppen för ponnyträning vardagar kl 12.00-13.30 och lördagar kl. 13.00-14.00 samtliga dagar då banan är öppen för övrig träning.

Närmsta åren kommer det att pågå mark- och anläggningsarbeten för Tvärbanan som ska passera Solvalla utanför Hästsportens Hus och förbi traktorgaraget.
Denna verksamhet kan komma att synas och höras i ”första sväng”.
Tävlingstid är entreprenörerna tillsagda att undvika störande arbeten i området närmast banan.

AKTUELLT:

Under juli är banan öppen för träning även på onsdagar mellan kl 08.00-13.30. 

Lördag 31 juli gäststall 1 och bana öppet till kl 10.00 därefter ponnytävlingar.

Tisdag 17 augusti är gäststall och bana stängda på grund av hästauktion.

Torsdag 16 september är banan stängd på grund av skoljoggen. 

Fortkörning tävlingsdagar endast för aktiva med startande häst, men undanbedes helst.

Innerspåret skall aldrig användas vid fortkörning eller vid värmning. Detta gäller även tävlingsdagar.

Solvalla har rätt att när som helst stänga banan för fortkörning om omständigheterna så kräver.

Tips: Vid mycket nederbörd ring alltid innan ni åker in till banan då den kan stängas vid otjänlig väderlek. Kontakta banmästare Markus Peterson på telefon 070-762 09 29. Detta gäller även eventuell fortkörning tävlingskvällar före 14.00.

För att underlätta för Solvallas B-tränare bjuder vi på avgiften vid träning här på Solvalla (100 kr). Stall 1 och 2 hålls öppna och ni behöver alltså inte ringa och boka box. Detta förutsätter att ni mockar och sopar efter er. Kostnad för fortkörning under tävlingsdagar är 100 kr + moms för tränare som inte har licens på Solvalla.

KONTAKTA SPORTAVDELNINGEN

Via mail: sporten@solvalla.travsport.se eller om du vill ringa så gör det till direkt enligt nedan.

  • Strykningar och körsvensändringar, 08-635 90 11.
  • Kort, biljetter samt hästägarfrågor 08-635 90 11.
  • Försenad ankomst till banan, rör bland annat skoinformationen, ring Inskrivningen 08-635 90 88.
  • Boxplatser och övernattningar sporten@solvalla.travsport.se, 08-635 90 11.
  • Licenser och läkarintyg besvaras av Björn Wikander, 08-635 90 30.

VINNARTAVLOR

Är du intresserad av vinnartavlor kontakta ALN Pressbild AB tel: 08 36 64 80 www.aln.se


TÄVLINGSRUTINER

ALKOTEST

Utföres på Inskrivningen på samtliga körsvenner och ryttare.

SKO-/VAGNSINFORMATION

  • Barfotaförbud gäller 1 december t.o.m. 28 februari
  • Skoinformation ska lämnas för alla hästar, oavsett om de ska gå med skor eller utan (gäller ej under förbudstiden, alla system kommer ha skor runt om som normalläge under perioden 1 dec-28 feb).
  • Sko/vagnsinfo kan korrigeras på det egna kontot hos Svensk Travsport eller inskrivning senast 15 min före lopp 1, därefter är endast korrigeringar från barfota till skor och från jänkarvagn till hybrid/sulky tillåtna.
  • Kontakta inskrivningen om du är sen till banan och vill korrigera sko-/ vagninformation 08-635 90 88.
  • Underlåtenhet att lämna information medför påföljd. Felaktig information medför påföljd.

BESTRAFFNING

Meddelas via resultatlistor. Bestraffningslistor till körsvenner finns på Inskrivningen vid alkotestet om hur de ligger till inför avstängningshot. Ansvaret för detta är den aktives.

BOXAR / BOXLISTOR

Vid infotavlan vid Gäststallarna och på Inskrivningen. Parkeringsplatser för transporter mm, vakter hänvisar.

BOXPLACERING

Önskemål om boxplatser och övernattningar till tävlingsdagarna ska meddelas till Sportavdelningen på tel: 08-635 90 11 eller e-post: sporten@solvalla.travsport.se senast en arbetsdag före aktuell tävlingsdag.

DEFILERING

Utrop via högtalare på stallbacken. Samling i defileringsvolten på innerplan. Det är tillåtet med checkrem vid defilering. Defileringen sker från och med 2 september i bakvarv. Efter genomförd provstart måste ekipaget passera 500-meters stolpen vid veterinären. 

DISKVALIFIKATION

Via högtalare som bryter löpningsreferatet. Hästens nummer visas på de små ljustavlorna på innerplan.

HOVSLAGARE

Mittemot infarten till defileringsvolten, på utsidan av banan. Lokalt 9036.

IDENTIFIERING

Identifieraren söker upp vid tilldelad boxplats.

INNERPLAN

All körning på innerplan (gräsytor) sker på egen risk. Det automatiska bevattningssytemet på innerplan består av en plastkonstruktion som det är förbjudet att köra / trampa på.

NUMMERBRICKOR

Avhämtas i inskrivningsbyggnaden till höger om utfarten från banan. Vänligen rengör nummerbrickorna ordentligt innan de lämnas tillbaka. Spola inte direkt på transpondern som ska sitta på hästens vänstra nummerbricka.

OLYCKSFALL

Ambulans och förbandsmaterial vid Inskrivningen.

PRISCEREMONIER

Vinnande ekipage vänder upp och kör mot vinnarcirkeln där fotografering och segerintervju sker.

PROVSTARTER

Omedelbart efter defilering vid starten för 2140 m. Provstarter bakom startbil sker hel-/halv timme före första start. De som ej ska delta ombeds lämna stora banan.

PROVTAGNINGSSTALL

På vänster sida vid utfarten till banan. Uppskyltat. Utöver de obligatoriska, sker det slumpvis och provtagningsassistent möter upp vid utgången från banan.

STOPPFÖRBUD

På grund av olycksrisken är det förbjudet för alla körsvenner att kliva ur sulkyn eller för tränare / hästskötare att checka av hästen innan man passerat gamla TV-studion. Detta för att undvika risken för olyckor vid utfarten från banan.
Mittemot infarten till defileringsvolten, på utsidan av banan. Lokalt 9036. 

TRAVSPORTENS POLICYER

Travsporten ska vara fri från kränkande behandling. Ingen ska känna sig kränkt, mobbad eller utestängd. Därför har sporten en etisk plattform som vi kallar En trovärdig travsport. I En trovärdig travsport finns alla travsportens policyer samlade och där tydliggörs vad travsporten står för och vi visar att vi tar avstånd från vissa typer av beteenden. De policyer som ingår är:

Policy mot trakasserier i travsporten
Råd vid hot i travsporten
Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
Policy mot diskriminering i travsporten
Policy mot dopning i travsporten
Hästnäringens klimatpolicy
Vår hästhållningspolicy i travsporten
Travtränarnas Vårt sätt

Har man blivit utsatt för något kan det ibland kännas enklare att vända sig till en oberoende person. Det kan man även göra anonymt. Om du eller någon du känner blir utsatt för någon form av oönskat beteende eller har frågor kring någon av ovan nämnda policyer har Svensk Travsport två kontaktpersoner. Dessa är Svensk Travsports ungdomsansvariga Lisa Persson (070-527 22 52, lisa.persson@travsport.se) och förbundsjurist Göran Wahlman (070-527 20 32, goran.wahlman@travsport.se).