wrapper

Solvalla värnar om miljön på alla områden och vårt miljöarbete präglas av ständig förbättring. Ta gärna del av vår miljöpolicy, miljömål, miljöaspekter samt miljö och energi.

Kontaktperson:
Marcus Lindström, anläggningsansvarig & miljösamordnare
08-635 90 29
marcus.lindstrom@solvalla.travsport.se

 

Senast ändrad torsdag, 04 januari 2018

Vårt miljöarbete

En grundläggande del i vårt arbete för att förbättra vår miljöprestanda är att ha kunskap om hur vi påverkar miljön -

arrowgrey

Miljöaspekter

En grundläggande del i vårt arbete för att förbättra vår miljöprestanda är att ha kunskap om hur vi påverkar miljön - Våra miljöaspekter. Vi har identifierat ett antal miljöaspekter inom vår verksamhet.

· Energiförbrukning
· Avfall
· Gödsel
· Råvaror
· Kemikalier
· Vattenanvändning
· Transporter
· Rutiner / kunskap
· Övrig påverkan på omgivningen
· Organisation

Varje miljöaspekt kan naturligtvis bestå av ett flertal olika delar. Energiförbrukning kan till exempel omfatta uppvärmning, belysning, drift av maskiner och fordon.

Vi arbetar med miljöaspekterna på två olika sätt.

Antingen genom att sätta upp miljömål eller genom en så kallad process eller "miljörutin".

Genom processen eller miljörutinerna dokumenteras en viss arbetsmetodik för hur den aktuella miljöaspekten kontrolleras och övervakas.

Vår absolut mest betydande miljöaspekt är energianvändning. Vi använder i huvudsak miljöanpassad fjärrvärme för alla

arrowgrey

Miljö och energi

Vår absolut mest betydande miljöaspekt är energianvändning. Vi använder i huvudsak miljöanpassad fjärrvärme för alla våra uppvärmningsbehov på Solvalla. Användandet av fjärrvärme gör att vi sedan 2006 har minskat våra årliga utsläpp av växthusgaser med ca 2500 ton jämfört med tidigare uppvärmningsform (olja och gas).

Den totala energiförbrukningen har under 2016 minskat jämfört med 2015 och var ca 564 000 kWh mindre än året innan!

Stockholms Travsällskap strävar efter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, avfalls-

arrowgrey

Vår miljöpolicy

Stockholms Travsällskap strävar efter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan när det gäller inköp, avfalls- och gödselhantering samt energianvändning vid travtävlingar, andra evenemang, anläggningsskötsel och vid framtagning av varor och tjänster.

Miljöarbetet präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Vi strävar efter att väga in miljöhänsyn i alla delar av verksamheten och där det är möjligt och rimligt, prioritera alternativ med lägre miljöbelastning. Stockholms Travsällskap ska följa miljölagstiftningen och andra miljökrav som samhället ställer vilka utgör basen i miljöarbetet.

Personal och aktiva vid Stockholms Travsällskap ska få, samt uppmuntras att söka, kunskap i miljöfrågor och hur de i sina respektive arbetsuppgifter kan bidra till att organisationens miljöbelastning minskar.

Som övergripande miljömål har vi fokuserat på att få ner energiförbrukningen och minska den negativa miljöbelastningen

arrowgrey

Våra miljömål

Som övergripande miljömål har vi fokuserat på att få ner energiförbrukningen och minska den negativa miljöbelastningen som den ger upphov till. Ett långsiktig mål är att bli en fossilfri anläggning.

Solvalla

Besök Solvalla | Vi förmedlar puls, upplevelser och engagemang. Det är dessutom en arena under ständig utveckling.

Solvalla är Nordens största travarena och rymmer 35 000- 40 000 personer.

Kontakta oss

Växel: 08-635 90 00

E-post: info@solvalla.se

Bordsbokning:
Tel: 08-627 98 60
E-post: restauranger@solvalla.se

Postadress:
Box 205 01, 161 02 Bromma

 
 

Vi värdesätter dina åsikter!

Vill du hjälpa oss genom att svara på några frågor?