Solvallastaden - Ett liv i rörelse

SOLVALLASTADEN

Mer tid tillsammans

Vi skapar Solvallstaden för dig som vill leva ett fysiskt aktivt liv. Där du får bo i en modern, tät stadsdel med tydlig idrottsprofil. Med förutsättningar för att röra på dig, utomhus och inomhus, ta del av upplevelser och aktiviteter på arenan och leva med naturen runt hörnet.

I anslutning till Solvallaarenan planerar vi en ny stadsdel med modern och varierad bebyggelse, gröna innegårdar, en öppen stadspark och Solvallaskogen in på knuten.

Vid entrén till arenan planeras ett torg och en attraktiv stadsmiljö med närhet till bussar och tvärbanan. Här kommer du t. ex hitta gym, en multisporthall, friskvårdsspecialister, vårdcentral men också en del restauranger och caféer.

Vid torget kommer också Solvallastadens skola med idrottsinriktning att ligga. Med arbetsplatser och arenans publikflöden blir det en levande plats både dagtid och kvällstid.

Kvarteren längre upp mot skogen får en grönare och lite lugnare miljö med lägre byggnader, souterränghus, öppna gårdar och stråk som öppnar upp mot Solvallaskogen.
I gatunivå kommer det att finnas lokaler för förskolor och föreningar.

Solvallaskogens terrängslinga används idag som träningsbana för travhästar men kommer att öppnas upp för allmänheten för träning och rekreation. Kvarteren närmast skogen öppnar upp mot skogen och kopplar bostadskvarteren mot naturen.

Solvallastaden